Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Pump of Birds

Game thổi bóng, bạn cần thổi cho lớn con chim để chiến đấu với các con chim khác.

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Cách chơi : giữ vào màn hình nơi con chim để thổi lên