Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Ninja vs Monster

Một trò chơi cho tất cả Những người mệt mỏi vì bị tra tấn bởi nha sĩ của họ. Đã đến lúc để trả thù. Tới phía bên kia! Bây giờ bạn là một nha sĩ tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng tất cả các công cụ và chăm sóc bệnh nhân của bạn. Một số bệnh nhân của bạn thực s

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Trở thành một nha sĩ, là một trò chơi kỹ năng, trong đó bạn sẽ xé, chữa bệnh hoặc làm sạch vô số răng. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các phụ kiện của tra tấn, như ở một nơi nha sĩ thực sự. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để xử lý.

Với một trò chơi mô phỏng, bạn sẽ thấy các nha sĩ thức khác nhau. Đó là lần lượt của bạn để làm công việc!