Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Super Stickman Fight

Bạn thích trò chơi đấm bốc và trò chơi stickman? Trò chơi này được thực hiện cho bạn! Nhập nhẫn và chơi như một anh hùng Stickman Boxer.

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Làm thế nào để chơi?
Giống như trong boxing thực sự, bạn có nhiều cú đấm có sẵn: uppercut, tiêm, đấm trực tiếp và dodging. Knock-out tất cả các đối thủ của bạn và chiến thắng là của bạn.