Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Fruit Shoot

Thể loại game ping pong. Hãy phá vỡ hết những khối vuông trên màn hình và giữ quả bóng không chạm đất bằng cách di chuyển thanh đỡ phía dưới. Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Thể loại game ping pong. Hãy phá vỡ hết những khối vuông trên màn hình và giữ quả bóng không chạm đất bằng cách di chuyển thanh đỡ phía dưới. Chúc các bạn chơi game vui vẻ !