Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Stickman Runner

Game mô phỏng cuộc chạy đua với thần chết, việc của bạn là phải chạy và nhảy qua các hố tử thần.

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Game mô phỏng cuộc chạy đua với thần chết, việc của bạn là phải chạy và nhảy qua các hố tử thần. Vượt qua được càng nhiều hố thì bạn đạt càng nhiều điểm. Còn nếu bạn không vượt qua được thì tử thần đã nhắc đến tên bạn rồi đó. Game rât hay và khó, chắc chắn sẽ đưa bạn vào cuộc chạy đua kỳ thú với thần chết.