Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Đúng hoặc Sai

Tựa game trí tuệ cùng khả năng nhạy bén của bạn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

        Bạn phải nhanh chóng lựa chọn câu trả lời cho phép toán nhé. Thật dễ dàng thui phải không, nhưng bạn đừng vội mừng nhé game không đơn giản như thế đâu :))