Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Drift City

Tựa game đơn giản nhưng cực kỳ khó và thú vị, Cừu nhảy cầu: chúng ta phải giúp chú cừu nhảy đến các cái cầu để tránh chú bị rơi xuống nước và chết đuối.

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Tựa game đơn giản nhưng cực kỳ khó và thú vị, Cừu nhảy cầu: chúng ta phải giúp chú cừu nhảy đến các cái cầu để tránh chú bị rơi xuống nước và chết đuối. Chú có thể nhảy rất xa bằng cách nhấn, giữ và kéo lực nhảy. nhảy đến được 1 cái cầu, ta sẽ được cộng 1 điểm. Hãy cùng thi xem ai đạt được nhiều điểm nhất nhé!, vô cùng khó và hấp dẫn đó các bạn.