Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Powerful Peeing Kid

Trò chơi này là một trò chơi đố đơn giản đó là dễ dàng để tìm hiểu và nhanh chóng để chơi. Blaster này sẽ thách thức trí não của bạn và phản xạ của bạn!

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Trong trò chơi đố, bạn phải bật các động vật để kích hoạt một phản ứng dây chuyền để loại bỏ chúng. Bạn cần phải loại bỏ tất cả các loài động vật để hoàn thành cấp độ và vượt qua để cấp độ tiếp theo. Bạn có 400 cấp độ để hoàn thành trước khi kết thúc trò chơi.
Ở mỗi cấp độ, bạn có thể thu thập các ngôi sao. Hoàn thành cấp độ càng nhanh càng tốt để thu thập tối đa của các ngôi sao.